Hộp đèn Mica ép nổi

Chuyên thiết kế và thi công các loại hộp đèn mica ép nổi, hộp dèn cách gà, hộp đèn tròn...