Thiết kế văn phòng

Môi trường làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và năng suất công việc. Khi một công ty muốn biết cách khơi gợi sự hăng say, khả năng sáng tạo trong công việc của nhân viên – thì rõ ràng họ nên quan tâm đến việc thiết kế môi trường làm việc với ý tưởng thúc đẩy tích cực đến suy nghĩ và hành động của nhân viên.