Bảng Hiệu Alu

Thiên Nhật Tân Gửi đến các bạn một số loại (kiểu) bảng hiệu thông dụng.